Ieder mens heeft recht op schone lucht, zowel buiten als binnen. 80% van onze tijd brengen wij in de binnenlucht door, zowel thuis, op school als op het werk. In het merendeel van de ruimtes in de Nederlandse woningen, scholen en kantoren is de luchtkwaliteit ruim onder de minimumnorm. Fijnstof, schimmels en een keur aan schadelijke verbindingen tasten onze gezondheid, vitaliteit en productiviteit aan.

Dit is onacceptabel. Het is bovendien ook onnodig. Daarom komen wij op voor een betere binnenlucht kwaliteit. Naast bronbestrijding zijn goed functionerende voorzieningen noodzakelijk die zorgen voor voldoende al dan niet gefilterde luchtverversing. Met de huidige stand van de techniek is dat zondermeer mogelijk in elk gebouw en elke binnenruimte.

Ondersteuners van dit manifest zetten zich in voor ieders recht op frisse en schone binnenlucht, zowel thuis, op school als op het werk. Zo scheppen wij de beste randvoorwaarden voor prettig leven in binnenlucht en een betere gezondheid, vitaliteit en productiviteit