Kinderen brengen zo’n zes tot zeven uur per dag door in een klaslokaal, daarom is de luchtkwaliteit extra belangrijk. Het is zelfs zo dat kinderen beter presteren met gezonde binnenlucht. Regelmatig ventileren zorgt voor een prestatieverhoging van wel tien tot vijftien procent!

Een te hoge temperatuur, onvoldoende ventilatie en een slechte akoestiek is slecht voor de prestaties van kinderen in de klas. Sterker nog hoe hoger de CO2-concentratie in het klaslokaal, hoe slechter de prestatie van de leerlingen. Om de CO2-concentratie in de gaten te houden, kan er gebruik gemaakt worden van een CO2-meter. Deze meter geeft direct aan wanneer de luchtkwaliteit ondermaats is en wanneer toevoer van verse lucht noodzakelijk is. Ventileer het klaslokaal daarom continu voor de beste resultaten.

Tips voor een optimale leeromgeving:

  • Zet alle bovenramen op een kier en de ventilatieroosters open.

  • Lucht de ruimte goed voor de les en tijdens de pauzes door.

  • Gebruik geen luchtverfrissers!

  • Maak gebruik van een CO2-meter om de luchtkwaliteit te monitoren.

  • Laat het in de winter niet warmer worden dan 22˚C.