De gevolgen van een slecht binnenklimaat op scholen is misschien nog wel erger dan je denkt. Dagelijks zijn er namelijk zo’n 20.000 leerlingen ziek als gevolg van slechte binnenlucht. Het gebrek aan voldoende verse luchttoevoer heeft invloed op prestaties van leerlingen maar verhoogt dus ook het ziekteverzuim onder leerlingen als leerkrachten.

Op veel scholen ligt de CO2-concentratie boven de gestelde norm. Sterker nog: deze ligt vaak zelfs tot viermaal hoger dan de maximale norm. Dit betekent dat er niet voldoende wordt geventileerd of dat het ventilatiesystemen niet naar behoren werkt. De binnenluchtkwaliteit is niet voldoende en dit heeft ernstige gevolgen voor schoolgaande kinderen.

Slechte binnenlucht kan leiden tot:

  • Hoofdpijn, vermoeidheid, sufheid

  • Prikkelende keel, neus of mond.

  • Discomfort door geurhinder, tocht of een te hoge / lage temperatuur.

  • Verergering van astma-aanvallen en allergieën.

Het is belangrijk dat (vooral in klaslokalen) meer aandacht wordt besteed aan de binnenluchtkwaliteit. Voorkom ziekteverzuim door goed en veel te ventileren of door een goed werkend ventilatiesysteem! Lees hier alles over de verschillende soorten ventilatiesystemen.