In november 2017 is de website Gezonde Binnenlucht live gegaan met als doel om kennis en bewustwording te bevorderen omtrent de waarde van gezonde binnenlucht.

De VLA vindt het als initiatiefnemer belangrijk dat de website breed gedragen wordt en wil daarom relevante partners zich hiermee laten verbinden. Een relevante partner is een organisatie of persoon die het belang van gezonde binnenlucht onderschrijft en een concrete relevante bijdrage kan en wil leveren voor het realiseren hiervan. Relevante bijdragen kunnen heel divers zijn en kunnen bestaan uit producten, diensten, communicatie et cetera.

Wat hebben we te bieden aan potentiële partners?

  • Logo uitwisseling voor websites en communicatieactiviteiten

  • Websites koppelen

  • Contentuitwisseling

  • Deelname aan jaarlijks VLA event

  • Mogelijkheid tot het ontplooien van gezamenlijk activiteiten en events organiseren

  • Informatie uitwisseling

  • Gezamenlijk belangenbehartiging

Wat vragen we aan potentiële partners?

We verwachten van iedere partner dat de boodschap van de website wordt ondersteund. Deze boodschap staat omschreven in ons manifest.

Daarnaast verwachten we van partners dat zij op hun eigen partnerpagina aangeven welke concrete activiteiten/initiatieven zij ondernemen/uitvoeren die bijdraagt aan het gemeenschappelijke doel “gezonde binnenlucht”.

Als laatste verwachten we natuurlijk ook van partners een actieve ondersteuning in het aanleveren van content en het werven van additionele nieuwe partners.

Meld u hier aan als partner