Als de werkomstandigheden goed zijn, zijn werknemers tevreden, gezond, productief en doen zij het werk beter en sneller. In een kantoororganisatie zijn werknemers het productiemiddel én tegelijkertijd ook de grootste kostenpost. Maar liefst 80% van de kosten bestaat uit personeelskosten, terwijl de gebouw-gebonden kosten slechts 10% van het totaal beslaan. Meer rendement op de personeelskosten leidt dus tot een hogere winstmarge!

Wat kun je als werkgever zelf doen om deze voordelen te behalen?

  • Reinig vervuilingsbronnen zoals vervuilde tapijten, vervuilde klimaatinstallaties en vervuilende apparatuur.
    Winst: de productiviteit kan met 7% toenemen.

  • Verhoog de verse luchttoevoer (bijvoorbeeld van 30 m3 per uur per medewerker naar 40 m3).
    Winst: de productiviteit kan met 2% toenemen.

  • Verbeteren de algehele luchtkwaliteit.
    Winst: de productiviteit kan met 2% tot 7% toenemen.