Ventileren is het proces waarbij ‘verse’ lucht van buiten naar binnen wordt gevoerd en waar tegelijkertijd de ‘gebruikte’ binnenlucht [met een hoger CO2-gehalte] naar buiten wordt afgevoerd. Door goed te ventileren kan voorkomen worden dat hinderlijke en schadelijke stoffen in de woning blijven hangen.

Daarnaast zorgt ventilatie voor:

  • De afvoer van vocht

  • Afvoer van door het menselijk lichaam geproduceerde afvalstoffen

  • Afvoer van emissies en verontreiniging afkomstig van bijvoorbeeld huisdieren en materialen (bijvoorbeeld vloerbedekking)

Ontdek hier welk ventilatiesysteem jouw woning heeft!

Omgekeerd zorgt ventilatie ook voor toevoer van schone binnenlucht. Buitenlucht is namelijk vrijwel altijd van betere kwaliteit dan de lucht binnen. Ventileren is een continuproces en heet daarom ook wel basisventilatie. Extra ventileren door tijdelijk een raam open te zetten heet luchten of spuien.

Onvoldoende verse luchttoevoer verhoogt de kans op gezondheidsklachten, want door slechte ventilatie blijven hinderlijke (geuren) en schadelijke stoffen in de binnenlucht achter.

Daardoor kunnen de volgende klachten ontstaan:

  • Vermoeidheid

  • Irritatie of prikkeling van de slijmvliezen van de keel, neus of ogen

  • Verhoogde kans op overdracht van infectieziekten

  • Verhoogde kans op longkanker

Ontdek hier wat je zelf kunt doen!