De grootste veroorzakers voor ongezonde binnenlucht zijn altijd en overal aanwezig. Door de aanwezigheid van een of meerdere van deze veroorzakers kun je last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid, irritatie aan keel, neus en oren, duizeligheid, droge ogen, tranende ogen, verstopte neus, benauwdheid, ademhalingsmoeilijkheden of misselijkheid. Daarnaast kunnen binnenshuis onaangename geuren of een droge of bedompte lucht ontstaan. Het is dus noodzakelijk om deze veroorzakers aan te pakken of te elimineren. Onderstaand een opsomming van de grootste vervuilers en waar ze door ontstaan:

Kom in actie: bestrijd de veroorzakers van ongezonde binnenlucht.

  • CO2ontstaat door ademhalen en verlies van lichaamsvocht bij mens en dier. In een doorsnee huishouden komt per dag circa 10 liter vocht vrij door in- en uitademen, transpireren en dergelijke. Koolstofdioxide, of CO2, is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Maar als gevolg van menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de laatste 150 jaar extreem sterk toegenomen.

  • Vocht: kan afkomstig zijn van bijvoorbeeld koken, douchen of (af)wassen. Sommige woningen hebben door een bouwkundig gebrek al vochtproblemen. Door verbeteringen in de bouw is een afname in vochtproblemen te zien. Vochtproblemen ontstaan in een woning wanneer vochtige lucht door onvoldoende ventilatie blijft hangen.

  • Schimmel: ontstaat door bouwkundige gebreken, lekkages, onvoldoende ventileren, te lage of juist een te hoge temperatuur. Schimmel is vaak een resultaat van te veel vocht in een bepaalde ruimte of in het gebouw. De meeste schimmels groeien goed op warme, vochtige plaatsen. Hier lees je hoe je schimmel in huis tegen kunt gaan.

  • Fijnstof: wordt binnenshuis onder andere veroorzaakt door stofzuigen, koken, stoken met houtkachels, (geur)kaarsen, wierook en tabaksrook. Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Tot fijnstof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend. Fijnstof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling.

  • VOS (vluchtige organische stoffen): kunnen vrijkomen bij allerlei producten die in huis gebruikt worden, zoals verf- en schoonmaakmiddelen, cosmetica, luchtverfrissers en bouwmaterialen. VOS zijn organische stoffen die bij kamertemperatuur makkelijk verdampen en die schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben.

  • Koolstofmonoxide: ook wel koolmonoxide, kan vrijkomen bij slecht onderhouden of slecht functionerende installaties zoals geisers, kachels en cv-installaties. Koolstofmonoxide is een kleurloos gas dat ontstaat door onvolledige verbranding van koolstof, fossiele brandstoffen of andere brandbare koolstofverbindingen. Koolstofmonoxide is giftig, kleurloos en reukloos.